Oznámenie č. 318/2014 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

Čiastka 98/2014
Platnosť od 22.11.2014