Vyhláška č. 31/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Čiastka 13/2014
Platnosť od 15.02.2014
Účinnosť od 01.03.2014 do31.12.2015
Zrušený 275/2015 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2014 - 31.12.2015