Ústavný zákon č. 306/2014 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Čiastka 95/2014
Platnosť od 14.11.2014
Účinnosť od 01.12.2014

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2014 Aktuálne znenie