Oznámenie č. 305/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Hornád a príjazdových ciest na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Kechnec a Abaújvár

Čiastka 94/2014
Platnosť od 12.11.2014
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 12. novembra 2014 v súlade s článkom 12 ods. 1.