Zákon č. 300/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 93/2014
Platnosť od 05.11.2014
Účinnosť od 05.11.2014

OBSAH