Oznámenie č. 3/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí upraveného znenia Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU)

Čiastka 3/2014
Platnosť od 17.01.2014
Redakčná poznámka

Upravené znenie Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) nadobudlo platnosť 1. januára 2008.