Opatrenie č. 296/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Čiastka 91/2014
Platnosť od 29.10.2014
Účinnosť od 01.11.2014 do31.03.2019
Zrušený 309/2016 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2014 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2014 - 31.03.2019 Delená účinnosť
31.10.2014 - 31.10.2014