Oznámenie č. 290/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o obrannej spolupráci

Čiastka 88/2014
Platnosť od 23.10.2014
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 14. augusta 2014 v súlade s článkom 12 ods. 1.

290

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. mája 2014 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o obrannej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 14. augusta 2014 v súlade s článkom 12 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.