Oznámenie č. 290/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o obrannej spolupráci

Čiastka 88/2014
Platnosť od 23.10.2014
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 14. augusta 2014 v súlade s článkom 12 ods. 1.

Pôvodný predpis

23.10.2014