Oznámenie č. 289/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi

Čiastka 88/2014
Platnosť od 23.10.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.

Pôvodný predpis

23.10.2014