Opatrenie č. 288/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah a štruktúra výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa

Čiastka 88/2014
Platnosť od 23.10.2014
Účinnosť od 01.01.2015 do31.12.2020 (za 5 mesiacov)
Zrušený 140/2020 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2015 - 31.12.2020 Aktuálne znenie