Oznámenie č. 271/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

Čiastka 85/2014
Platnosť od 10.10.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2014.