Zákon č. 263/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 84/2014
Platnosť od 01.10.2014
Účinnosť od 01.01.2015

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2015 Aktuálne znenie