Oznámenie č. 259/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996

Čiastka 82/2014
Platnosť od 25.09.2014
Redakčná poznámka

Dohovor pre Gruzínsko nadobudne platnosť 1. marca 2015.