Vyhláška č. 256/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach

(v znení č. 270/2015 Z. z.)

Čiastka 82/2014
Platnosť od 25.09.2014
Účinnosť od 01.11.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2015 270/2015 Z. z. Aktuálne znenie
01.10.2014 - 31.10.2015