Vyhláška č. 254/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov

(v znení č. 77/2017 Z. z., 130/2019 Z. z.)

Čiastka 82/2014
Platnosť od 25.09.2014
Účinnosť od 20.05.2019

OBSAH