Oznámenie č. 247/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond alebo podfond na štatistické účely

Čiastka 80/2014
Platnosť od 19.09.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.