Oznámenie č. 237/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

Čiastka 77/2014
Platnosť od 11.09.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.