Vyhláška č. 232/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Čiastka 76/2014
Platnosť od 28.08.2014
Účinnosť od 01.09.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2014 Aktuálne znenie