Vyhláška č. 226/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení vyhlášky č. 103/2011 Z. z.

Čiastka 74/2014
Platnosť od 15.08.2014
Účinnosť od 15.08.2014

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.08.2014 Aktuálne znenie