Oznámenie č. 224/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu

Čiastka 73/2014
Platnosť od 12.08.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. augusta 2014.