Oznámenie č. 203/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy Českej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti evidencie motorových vozidiel

Čiastka 68/2014
Platnosť od 19.07.2014
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 5. júla 2014 v súlade s článkom 4 ods. 1.