Nariadenie vlády č. 201/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z.

Čiastka 68/2014
Platnosť od 19.07.2014
Účinnosť od 15.08.2014 do31.07.2017
Zrušený 189/2017 Z. z.

OBSAH