Nariadenie vlády č. 200/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

Čiastka 68/2014
Platnosť od 19.07.2014
Účinnosť od 15.08.2014 do31.07.2017
Zrušený 189/2017 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.08.2014 - 31.07.2017