Nariadenie vlády č. 20/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb

Čiastka 10/2014
Platnosť od 07.02.2014
Účinnosť od 01.03.2014

OBSAH