Vyhláška č. 196/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

Čiastka 66/2014
Platnosť od 15.07.2014
Účinnosť od 15.07.2014

OBSAH