Rozhodnutie č. 18/2014 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 10/2014
Platnosť od 07.02.2014

OBSAH