Vyhláška č. 172/2014 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti

(v znení č. r1/c75/2014 Z. z.)

Čiastka 61/2014
Platnosť od 24.06.2014
Účinnosť od 01.07.2014