Vyhláška č. 169/2014 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž

Čiastka 61/2014
Platnosť od 24.06.2014
Účinnosť od 01.07.2014

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2014 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.06.2014