Oznámenie č. 166/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Portugalskej republiky o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní

Čiastka 60/2014
Platnosť od 24.06.2014
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2014.