Ústavný zákon č. 161/2014 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Čiastka 60/2014
Platnosť od 24.06.2014
Účinnosť od 01.09.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2014 Aktuálne znenie