Oznámenie č. 16/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí upraveného znenia Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU)

Čiastka 8/2014
Platnosť od 05.02.2014
Redakčná poznámka

Upravené znenie Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) nadobudlo platnosť 1. januára 2008.Pre Slovenskú republiku nadobudlo platnosť 11. marca 2008.