Vyhláška č. 157/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov

Čiastka 57/2014
Platnosť od 11.06.2014
Účinnosť od 01.09.2014

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2014 Aktuálne znenie