Oznámenie č. 150/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael na roky 2013 – 2016 v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu

Čiastka 55/2014
Platnosť od 05.06.2014
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 24. mája 2014 v súlade s článkom 22 ods. 22.8.