Oznámenie č. 148/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Čiastka 53/2014
Platnosť od 05.06.2014
Účinnosť od 01.11.2014
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. novembra 2014. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. novembra 2014.