Nariadenie vlády č. 14/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

Čiastka 7/2014
Platnosť od 31.01.2014
Účinnosť od 01.02.2014 do31.07.2017
Zrušený 189/2017 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2014 - 31.07.2017