Oznámenie č. 139/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie

Čiastka 49/2014
Platnosť od 30.05.2014
Redakčná poznámka

Dodatok k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku 28. apríla 2015 v súlade s článkom 121 ods. 5 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu.