Oznámenie č. 138/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu

Čiastka 48/2014
Platnosť od 30.05.2014
Redakčná poznámka

Dodatok k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku 28. apríla 2015 v súlade s článkom 121 ods. 5 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu.