Oznámenie č. 137/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej

Čiastka 47/2014
Platnosť od 30.05.2014
Redakčná poznámka

Rámcová dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2014 v súlade s článkom 49 ods. 1.