Úplné znenie č. 136/2014 Z. z.Úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 46/2014
Platnosť od 30.05.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2013.

Pôvodný predpis

30.05.2014