Oznámenie č. 133/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2014

Čiastka 45/2014
Platnosť od 29.05.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. mája 2014.