Nariadenie vlády č. 131/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Čiastka 45/2014
Platnosť od 29.05.2014
Účinnosť od 01.07.2014

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2014 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.05.2014