Oznámenie č. 13/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Čiastka 6/2014
Platnosť od 30.01.2014
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 2. februára 2014 v súlade s článkom 12 ods. 1.