Nariadenie vlády č. 126/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky

Čiastka 42/2014
Platnosť od 16.05.2014
Účinnosť od 01.06.2014 do13.09.2015
Zrušený 167/2015 Z. z.

OBSAH