Vyhláška č. 120/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov

Čiastka 41/2014
Platnosť od 10.05.2014
Účinnosť od 15.05.2014

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.05.2014 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

10.05.2014