Oznámenie č. 113/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o poisťovníctve

Čiastka 39/2014
Platnosť od 29.04.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2014.