Vyhláška č. 11/2014 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku

Čiastka 6/2014
Platnosť od 30.01.2014
Účinnosť od 01.02.2014 do17.04.2016
Zrušený 343/2015 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2014 - 17.04.2016