Vyhláška č. 108/2014 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín

Čiastka 39/2014
Platnosť od 29.04.2014
Účinnosť od 01.05.2014

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2014 Aktuálne znenie