Redakčné oznámenie č. r1/c78/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 588/2001 Z. z.

Čiastka 78/2013
Platnosť od 25.10.2013
Účinnosť od 29.12.2001