Redakčné oznámenie č. r1/c66/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v úplnom znení zákona č. 99/1963 Z. z. Občiansky súdny poriadok uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 200/2013 Z. z.

Čiastka 66/2013
Platnosť od 13.09.2013
Účinnosť od 13.07.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.07.2013 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

13.07.2013